Het bezoek aan de touristenmarkt per schip zal plaatsvinden op 13 augustus 2024.


Je bent welkom vanaf 10.15 uur en het zal afgelopen zijn om 18.00 uur.