Bijzonderheden

- Toegang vanaf 13 jaar. Personen jonger dan 18 jaar onder begeleiding van tenminste één volwassene.
- In de studio zijn beperkt rolstoelplaatsen aanwezig. Mindervaliden kunnen de studio betreden, mits zij over een rolstoelplaats beschikken.
- Jassen mogen de studio niet in. Er is een onbewaakte garderobe aanwezig.
- Geadviseerd wordt om geen tassen mee te nemen. Tassen van maximaal A4-formaat (20cm x 30cm x 10cm) zijn toegestaan; grotere tassen moeten worden opgehangen in de garderobe.
- Er mogen tijdens de show geen foto- of filmopnames worden gemaakt.
- Na aanvang van de opnames is er geen toegang meer tot de zaal mogelijk. Zorg er dus voor dat je op tijd aanwezig bent.


DISCLAIMER TICKETVERKOOP ‘ARIA’

Tijdens de opnames van ‘ARIA’ worden er door MediaLane TV B.V. audiovisuele opnamen gemaakt in opdracht van Omroep MAX van de deelnemers en het publiek. Door de aankoop van een toegangsbewijs tbv het bezoek aan deze show stemt de bezoeker in met (het maken van) deze beeld- en geluidsopnamen en draagt - zonder hiervoor een nadere vergoeding te verlangen - alle rechten op de van de bezoeker gemaakte opnamen over aan MediaLane. 

 

Deze overdracht is wereldwijd, onbeperkt in tijd en geldt voor iedere bestaande en toekomstige gebruiksvorm. Dit betekent onder meer, maar niet uitsluitend, dat MediaLane het recht heeft om de opnamen (herhaald) uit te (doen) zenden via televisie en alle overige mogelijke huidige- en toekomstige exploitatievormen (waaronder in ieder geval begrepen de exploitatie door middel van televisie, radio, internet, (mobiele) telefonie, kabel, satelliet, video, dvd, cd, Cd-Rom, tijdschriften etc.). 

 

De bezoeker erkent de studio vrijwillig en op eigen risico te betreden en, indien de bezoeker daarna besmet blijkt met COVID-19, MediaLane, diens financiers, opdrachtgevers leveranciers of op de set of werkvloer aanwezige andere personen niet aansprakelijk kan stellen voor besmetting en de daaruit voortvloeiende gevolgschade. 

 

Door de aankoop van een toegangsbewijs voor deze show verplicht de bezoeker zich tot geheimhouding tegenover derden van alle gegevens en informatie over de inhoud, de deelnemers, het verloop en de uitslag van het programma en alle andere gegevens en informatie die met het programma samenhangen, ongeacht de wijze waarop deze ter kennis zijn gekomen. Deze geheimhoudingsverplichting betekent ook dat geen informatie of door bezoeker gemaakte foto- of beeldopnamen door de bezoeker mogen worden gedeeld op social media. Bij schending van de geheimhouding geldt een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding en/of per dag/dagdeel dat de overtreding voortduurt.