Door de aankoop van een toegangsbewijs voor deze show verplicht de bezoeker zich tot geheimhouding tegenover derden van alle gegevens en informatie over de inhoud, de deelnemers, het verloop en de uitslag van het programma en alle andere gegevens en informatie die met het programma samenhangen, ongeacht de wijze waarop deze ter kennis zijn gekomen.


Deze geheimhoudingsverplichting betekent ook dat geen informatie of door bezoeker gemaakte foto- of beeldopnamen door de bezoeker mogen worden gedeeld op social media. Bij schending van de geheimhouding geldt een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding en/of per dag/dagdeel dat de overtreding voortduurt.